www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Prodej rychle rostoucích topolů a vrb

Prodej topolů a vrb

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin (RRD) topolů a vrb a realizací vrbových staveb(Vrbové stavby). Působíme po celé České republice a zahraničí. Ukázky porostů rychle rostoucích dřevin a vrbových staveb najdete v naší fotogalerii (fotogalerie) či videa nebo můžete rovnou volat na 739 479 693.

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) je dlouhodobí pěstební proces, který při správném dodržení základních pěstebních postupů, nejenom, že zajišťuje jistou návratnost Vašich investic, ale pravidelně každý rok navyšuje Vaše zisky.

V době nečekaných krizí, Vám tato investice zajistí naprostou svobodu v podobě palivového dřeva, ale i vyrobě energie. Dřevo Vám stále poroste, cena pozemku stoupá a dotace dostanete každý rok.

Není jiného investičního procesu, který Vám zajistí jistou návratnost investic a to v podobě dřevní hmot a dotací.

Přitom vstupní finanční náklady na tento druh investice začínají už na deseti tisících korun, pokud máte již k dispozici odpovídající pozemek.

Optimální výnos je (12 t suš./ha./rok). Některým porostům se v České republice daří natolik, že se hodnota výnosu dostala i přes hranici (20 t suš./ha./rok).

V případě průměrných lokalit může výnos klesnout až na (6-10 t. suš./ha./rok) i méně a to za předpokladu porušení některých z pěstitelských postupů jako např. špatně zvolená lokalita s přípravou pozemku, špatně zvolený druh, špatně zvolená péče o porost, nevhodně zvolená délka obmytí.

Pro orientaci – 1 tuna sušiny = 2 tuny surové dřevní hmoty při obsahu vody 50% – 2 tuny surové dřevní hmoty = cca. 3 prostorové metry m3 – kubíky.

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení. Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru lokality a přípravu pozemku, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

Dále nabízíme vypracování plánu výsadby rychle rostoucích dřevin. Součástí projektu je přesné určení množství vysazovaných jedinců na Vámi zvolené lokalitě a druh, orientační výpočet výstupních hodnot za pěstitelské období a prohlídka již vysazených plantáží a to různých lokalitách (tato služba není placená, pokud klient podepíše smlouvu o spolupráci spolu s odběrem sadebního materiálu.).

rychle-rostouci-dreviny-kondra-cz

V posledních 5 letech jsem prováděly výsadbu na pozemcích o velikosti více jak 50 hektarů s množstvím živých stromů cca. 500 000. Na těchto pozemcích provádíme pravidelné údržby, sklizně a zajišťujeme odbyt dřevní hmoty.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Síla rychle rostoucích dřevin spočívá v možnosti získání velkého množství dřevní hmoty za velmi krátkou dobu oproti jiným dřevinám.

rychle-rostouci-dreviny

Porosty topolů 3 měsíce po seříznutí.

Po každé sklizni porosty topolů nebo vrb znovu obnovují svůj růst, z pařezových výmladků dorůstají nové kmeny. Tím si při dlouhodobém pěstování rychle rostoucích topolů a vrb zajišťujete opakovaný pravidelný přísun dřevní hmoty. Můžete si tím tedy na řadu let zajistit vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat nebo je zde možnost dřevní hmotu prodávat jako kulatinu (cena lze odhadnout dle aktuálního ceníku) nebo dřevní štěpku (prodává se v GJ). Při sklizni je v tuně cca. 8-9 GJ. Cena za GJ se pohybuje od 100-150,-Kč za 1 GJ.

rychle-rostouci-topoly

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy. Hodnota Vašeho pozemku se tím bude jenom zvyšovat. Většina vlastníků pozemků o možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) a jejich výhodách vůbec nevědí, proto stále pokračují v pronajímání svých pozemků někomu jinému, což je pro ně jako vlastníky ne vždy zcela výhodné.

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě,  na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin (RRD) osobně podílet.

Více informací na 739 479 693 nebo info@kondra.cz

Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
  • Jsme členy Českého svazu ochránců přírody.
  • Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

 

Vrbové stavby, facebook

www.kondra.cz © 2016