Prodej Rychle rostoucích dřevin

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin.

Co jsou rychle rostoucí dřeviny?

Rychle rostoucí dřeviny jsou dlouhodobí pěstební proces, který při správném dodržení základních pěstebních postupů zajišťuje jistou návratnost Vašich investic a pravidelně každý rok navyšuje Vaše zisky v podobě růstu dřevní hmoty a podpory státu v podobě dotací.

Přitom vstupní finanční náklady na tento druh investice začínají už na desítkách tisíc korun, pokud máte již k dispozici odpovídající pozemek.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Síla rychle rostoucích dřevin spočívá v možnosti získání velkého množství dřevní hmoty za velmi krátkou dobu oproti jiným dřevinám.

Po každé sklizni porosty topolů nebo vrb znovu obnovují svůj růst, z pařezových výmladků dorůstají nové kmeny. Tím si při        dlouhodobém  pěstování rychle rostoucích topolů a vrb zajišťujete opakovaný pravidelný přísun dřevní hmoty. Můžete si tím tedy na řadu let zajistit vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat.

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy. Hodnota Vašeho pozemku se tím bude jenom zvyšovat. Většina vlastníků pozemků o možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin a jejich výhodách vůbec nevědí, proto stále pokračují v pronajímání svých pozemků někomu jinému, což je pro ně jako vlastníky ne vždy zcela výhodné.

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě,  na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin osobně podílet.

rychle-rostouci-dreviny-kondra-cz

Co nabízíme?

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení. Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru lokality a přípravu pozemku, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

Dále nabízíme vypracování pěstebního plánu výsadby rychle rostoucích dřevin. Součástí plánu je přesné určení množství vysazovaných jedinců na Vámi zvolené lokalitě a druh, orientační výpočet výstupních hodnot za pěstitelské období a prohlídka již vysazených plantáží a to různých lokalitách.

V posledních letech jsme prováděly výsadbu na pozemcích o velikosti více jak 50 hektarů s množstvím živých stromů cca. 500 000. Na těchto pozemcích provádíme pravidelné údržby, sklizně a zajišťujeme odbyt dřevní hmoty.

Více informací na 739 479 693 nebo info@kondra.cz

Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
  • Jsme členy Českého svazu ochránců přírody.
  • Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Facebook

Vrbové stavby - Ondřej Kondvár na Firmy.cz