www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Prodej rychle rostoucích topolů a vrb (RRD)

!!!Prodeji palivové dřevo v okrese Jeseník!!! Pro vice informací volat na 739 479 693.

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin (RRD) topolů a vrb.

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) je dlouhodobí pěstební proces, který při správném dodržení základních pěstebních postupů, nejenom, že zajišťuje jistou návratnost Vašich investic, ale pravidelně každý rok navyšuje Vaše zisky.

Není jiného investičního procesu, který Vám zajistí jistou návratnost investic a to nejenom v podobě dřevní hmoty, ale i v podobě dotací.

Pokud uvažujete nad tím, že byste se začali věnovat pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), potom je zapotřebí, abyste si položili několik základních otázek.

Proč a kde chci pěstovat rychle rostoucí dřeviny?

Co chci vložit do pěstování rychle rostoucích dřevin?

Co očekávám od pěstování rychle rostoucích dřevin?

Neboť odpovědi na tyto otázky jsou základem teoretické přípravy pěstitelského záměru, bez kterého není možné zdárně založit porost rychle rostoucích dřevin (RRD), ani stát se jejich úspěšným pěstitelem.

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení. Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, Výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

V současné době klientům zajišťujeme každoročně výsadbu několika desítek tisíc stromů topolů a vrb a jejich údržbu na pozemcích o velikosti více jak několik desítek hektarů a stále přibývají další. Zároveň zajišťujeme klientům odbyt jejich dřevní hmoty.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Síla rychle rostoucích dřevin spočívá v možnosti získání velkého množství dřevní hmoty za velmi krátkou dobu oproti jiným dřevinám. Na vhodné lokalitě pro pěstování rychle rostoucího topolu nebo vrby o rozloze jednoho hektaru (10 000 stromů) se může pohybovat roční výnos běžně nad 20 tun syrové dřevní hmoty.

Po každé sklizni porosty topolů nebo vrb znovu obnovují svůj růst, z pařezových výmladků dorůstají nové kmeny. Tím si při dlouhodobém pěstování rychle rostoucích topolů a vrb zajišťujete opakovaný pravidelný přísun dřevní hmoty. Můžete si tím tedy na řadu let zajistit vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat nebo je zde možnost dřevní hmotu prodávat jako kulatinu nebo dřevní štěpku.

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy. Hodnota Vašeho pozemku se tím bude jenom zvyšovat. Většina vlastníků pozemků o možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) a jejich výhodách vůbec nevědí, proto stále pokračují v pronajímání svých pozemků někomu jinému, což je pro ně jako vlastníky ne vždy zcela výhodné.

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě,  na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin (RRD) osobně podílet.

Více informací na 739 479 693 nebo info@kondra.cz

Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

 

www.kondra.cz © 2016