www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Prodej rychle rostoucích topolů a vrb (RRD)

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin (RRD) topolů a vrb a realizací vrbových staveb(Vrbové stavby). Působíme po celé České republice a zahraničí. Ukázky porostů a vrbových staveb najdete v naší fotogalerii (fotogalerie) nebo můžete rovnou volat

kondra-cz

Ondřej Kondvár – 739 479 693

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) je dlouhodobí pěstební proces, který při správném dodržení základních pěstebních postupů, nejenom, že zajišťuje jistou návratnost Vašich investic, ale pravidelně každý rok navyšuje Vaše zisky.

Není jiného investičního procesu, který Vám zajistí jistou návratnost investic a to nejenom v podobě dřevní hmoty, ale i v podobě dotací, které Vám po cca. 10 ti letech navrátí vloženou investici za výsadbu.

Cena za výsadbu 1 hektaru začíná už na 70 000,- Kč při výsadbě pomocí osních dřevitých řízků o množství 10 000 kusů, na připraveném pozemku.

www.kondra.cz

Sadba topolů.

Dále je nezbytně nutné provést odbornou údržbu, která zahrnuje 2-3 seče s ožínáním v prvním roce, které při správném načasování a dodržování zajistí správný růst stromů a tím se počet sečí každoročně snižuje, až zcela vymizí.

Optimální výnos je (12 t suš./ha./rok). Některým porostům se v České republice daří natolik, že se hodnota výnosu dostala i přes hranici (20 t suš./ha./rok).

V případě průměrných lokalit může výnos klesnout až na (6-10 t. suš./ha./rok) i méně a to za předpokladu porušení některých z pěstitelských postupů jako např. špatně zvolená lokalita s přípravou pozemku, špatně zvolený druh, špatně zvolená péče o porost, nevhodně zvolená délka obmytí.

Pro orientaci – 1 tuna sušiny = 2 tuny surové dřevní hmoty při obsahu vody 50% – 2 tuny surové dřevní hmoty = cca. 3 prostorové metry m3 – kubíky.

topol_result

Špalek Topolu

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení. Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru lokality a přípravu pozemku, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

Dále nabízíme vypracování plánu výsadby rychle rostoucích dřevin. Součástí projektu je přesné určení množství vysazovaných jedinců na Vámi zvolené lokalitě a druh, orientační výpočet výstupních hodnot za pěstitelské období a prohlídka již vysazených plantáží a to různých lokalitách (tato služba není placená, pokud klient podepíše smlouvu o spolupráci spolu s odběrem sadebního materiálu.).

V posledních 5 letech jsem prováděly výsadbu na pozemcích o velikosti více jak 50 hektarů s množstvím živých stromů cca. 500 000. Na těchto pozemcích provádíme pravidelné údržby, sklizně a zajišťujeme odbyt dřevní hmoty.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Síla rychle rostoucích dřevin spočívá v možnosti získání velkého množství dřevní hmoty za velmi krátkou dobu oproti jiným dřevinám.

rychle-rostouci-dreviny

Porosty topolů 3 měsíce po seříznutí.

Po každé sklizni porosty topolů nebo vrb znovu obnovují svůj růst, z pařezových výmladků dorůstají nové kmeny. Tím si při dlouhodobém pěstování rychle rostoucích topolů a vrb zajišťujete opakovaný pravidelný přísun dřevní hmoty. Můžete si tím tedy na řadu let zajistit vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat nebo je zde možnost dřevní hmotu prodávat jako kulatinu (cena lze odhadnout dle aktuálního ceníku) nebo dřevní štěpku (prodává se v GJ). Při sklizni je v tuně cca. 8-9 GJ. Cena za GJ se pohybuje od 100-150,-Kč za 1 GJ.

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy. Hodnota Vašeho pozemku se tím bude jenom zvyšovat. Většina vlastníků pozemků o možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) a jejich výhodách vůbec nevědí, proto stále pokračují v pronajímání svých pozemků někomu jinému, což je pro ně jako vlastníky ne vždy zcela výhodné.

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě,  na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin (RRD) osobně podílet.

Více informací na 739 479 693 nebo info@kondra.cz

Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

Vrbové stavby

www.kondra.cz © 2016