Prodej Rychle rostoucích dřevin


 

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin.

Co jsou rychle rostoucí dřeviny?

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích jsou druhem zemědělské kultury a řadí se mezi kulturu trvalou jakou například vinice, chmelnice, ovocný sad a další.

Jedná se o dlouhodobou investici s jistou návratností Vašich investovaných peněz, každoročním nárůstem zisku a statní podpory v podobě dotací.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Získání velkého množství dřevní hmoty za daleko kratší dobu oproti jiným dřevinám.

Obnovení růstu po každé sklizni. V praxi se jedná o jednu investici do sadby oproti jiným plodinám a dokonce každou sklizeň zrychluje a zesiluje, tudíž navyšuje dřevní hmotu.

Nemusíte sklízet každý rok, což znamená oproti jiným plodinám, kde je nutná každoroční sklizeň, že rychle rostoucí dřeviny mohou růst dál a to až po dobu danou zákonem a Vy si tak můžete dřevní hmotu zobchodovat podle svého a za daleko příznivějších podmínek, než třeba zrovna nabízí výkupní cena.

Vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat a prostě si ho podle potřeby sklidíte, vysušíte a můžete topit a hlavně víte čím.

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy.

Hodnota Vašeho pozemku se tím bude jenom zvyšovat. 

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě, na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin osobně podílet.

Co nabízíme?

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení.

Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru lokality a přípravu pozemku, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

Dále nabízíme vypracování pěstebního plánu výsadby rychle rostoucích dřevin. Součástí plánu je přesné určení množství vysazovaných jedinců na Vámi zvolené lokalitě a druh, orientační výpočet výstupních hodnot za pěstitelské období a prohlídka již vysazených plantáží a to různých lokalitách.

V posledních letech jsme prováděly výsadbu na pozemcích o velikosti více jak 50 hektarů s množstvím živých stromů cca. 500 000. Na těchto pozemcích provádíme pravidelné údržby, sklizně a zajišťujeme odbyt dřevní hmoty.

Pro urychlení Vaší poptávky prosíme volat na +420 739479693 nebo můžete využit poptávkový formulář, kde Vám odpovíme do následujícího pracovního dne. 

  Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
  • Jsme členy Českého svazu ochránců přírody.
  • Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
  • Osvědčení
  • Certifikace
  • Pojištění odpovědnosti na 5 milionů.
  • Spolupracujeme s Lesy ČR.

  Facebook

  Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

  Vrbové stavby - Ondřej Kondvár na Firmy.cz