www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Naše činnost v oblasti pěstování a prodeje RRD

Naše aktuální činnost související s pěstováním rychle rostoucích dřevin (dále jen RRD) pěstovaných ve výmladkových plantážích.

2016

Březen – výsadba 4000 sadebních holí RRD – Karlovarský kraj.

Březen – dohled nad výsadbou 5000 sadebních holí (RRD) – Karlovarský kraj.

Březen – výsadba 9000 sadebních holí RRD – Liberecký kraj.

Duben – údržba vysazených holí RRD – Liberecký kraj.

Duben – údržba vysazených holí RRD – Karlovarský kraj

Červen – údržba porostů RRD (10 hektarů) – Karlovarský kraj.

Červenec – údržba porostů RRD (13 hektarů) – Liberecký kraj.

Září – údržba vysazených holí RRD – Liberecký kraj.

Září – údržba vysazených holí RRD – Karlovarský kraj.

Říjen – údržba porostů RRD (10 hektarů) – Karlovarský kraj

Říjen – údržba porostů RRD (13 hektarů) – Liberecký kraj

2017

Únor – kontrola vysazených holí RRD v roce 2016 + dalších stávajících porostů RRD.

Únor – kontrola stavu půdy plantáže RRD pomocí půdního rozboru.

Únor – březen – příprava a prodej sadebního materiálu RRD.

Březen – převoz sadebního materiálu RRD.

Březen – výsadba 15 000 holí RRD – Liberecký kraj.

Březen – začátek dubna – výsadba 15 000 holí RRD – Karlovarský kraj.

Březen – realizace vrbových staveb – Praha, Olomoucký kraj.

Duben – údržba vysazených holí RRD – Karlovarský kraj.

Duben – údržba vysazených holí RRD – Liberecký kraj.

Květen – červen – údržba všech porostů RRD, které máme na starosti –  Liberecký + Karlovarský kraj.

Červen – postřik porostů RRD proti mandelince – Liberecký kraj.

Září – druhá údržba všech porostů RRD, které máme na starosti – Liberecký a Karlovarský kraj.

Říjen – kontrola porostů RRD.

Říjen – příprava na sklizeň porostů RRD (cca. 120 000 stromů) – Moravskoslezský kraj.

Konec října – zahájení sklizně porostů RRD – Moravskoslezský kraj.

2018 

Leden – pěstební zásah do porostů RRD – Karlovarský kraj – ošetření poškozených jedinců.

Březen – příprava sadebního materiálu, příprava vrbových prutů.

Duben – zahájeny realizace vrbových staveb a výsadby rychle rostoucích topolů.

Červen – údržby porostů rychle rostoucích dřevin.

Listopad – výsadba vrbových staveb.

 

 

www.kondra.cz © 2016