www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Naše služby v oblasti pěstování a prodeje RRD

Služby související s pěstováním rychle rostoucích dřevin (RRD), které zahrnují nejen poradenství, ale i praktickou činnost.

Prodej kvalitního sadebního materiálu topolu a vrb v podobě osních dřevitých řízků nebo sadebních holí.

Prodej dřevní hmoty (kulatina, špalíky atd.).

Prodej vrbových prutů.

Prodej dřevěných kůlů (vhodné na oplocení nových lesních kultur, pastvin atd.)

Výsadba – jedná se o přímou výsadbu (RRD), kde je zapotřebí nejen odborného dohledu, ale i praktických zkušeností.

Výsadba živých vrbových staveb (návrh, výsadba, údržba).

Údržba porostu od výsadby po sklizeň. Tato činnost je nezbytně nutná pro zajištění maximálního množství přírůstků.

Zajišťujeme uskladnění u nás zakoupeného sadebního materiálu v odpovídajících podmínkách, do doby vhodné pro výsadbu zcela zdarma.

Ekonomická analýza pěstitelského záměru – individuální konzultace, představení RRD, možnosti zhodnocení RRD – VAŠE VIZE!

Odborná typologie vhodnosti pozemku pro pěstování topolů a vrb.

Odborný dohled nad přípravou pozemku před samotnou výsadbou.

Kontrolní činnost, vyhodnocování stavu růstu porostu s kontrolou stavu rostlin.

Sklizeň porostu, při kterém je možné zajistit odbyt dřevní hmoty.

Provádíme postřik proti škůdcům, hnojení a jiné. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona.

Fotky ukazují porost rychle rostoucích dřevin v ochranném pásmu elektrizační soustavy vysazený konkurenční firmou. Provádíme likvidaci porostů i tam, kde být nesmí. Prosinec 2018.

Provádíme likvidace starých lesních dřevin s přípravou na novou výsadbu.

www.kondra.cz © 2016