www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Naše služby v oblasti pěstování a prodeje RRD

Služby související s pěstováním rychle rostoucích dřevin (RRD), které zahrnují nejen poradenství, ale i praktickou činnost.

Prodej kvalitního sadebního materiálu topolu a vrb s dokladem o původu sadebního materiálu.

www.kondra.cz

Sadba topolů.

Prodej dřevní hmoty (kulatina, špalíky atd.).

topol_result

Špalek Topolu

Prodej vrbových prutů.

vrbové pruty

vrbové pruty

Prodej dřevěných kůlů (vhodné na oplocení nových lesních kultur, pastvin atd.)

rychle rostoucí topoly

Dřevěné kůly.

Výsadba – jedná se o přímou výsadbu (RRD), kde je zapotřebí nejen odborného dohledu, ale i praktických zkušeností.

Realizace vrbových staveb.

Pletení neživých vrbových staveb.

Provádíme ochranu proti erozi – haťování svahů a břehů.

Údržba porostu od výsadby po sklizeň. (Sekaní, mulčování, ožínání). Tato činnost je nezbytně nutná pro zajištění maximálního množství přírůstků.

www.kondra.cz

Ožínání

Údržby neprovádíme pouze u porostů rychle rostoucích dřevin, ale i ve státním a soukromém sektoru, kde máme své zkušenosti (zahrady, dvorky, městská zeleň atd.)

kondra-cz-udrzba-zelene udrzba-zelene-kondvar

Viz. foto Údržby okrajových částí pozemků. Příprava ke komerčním účelům.

Provádíme likvidaci invazních druhů (plevele) ve volné přírodě a to jak mechanicky nebo chemicky. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona.

Zajišťujeme uskladnění u nás zakoupeného sadebního materiálu v odpovídajících podmínkách, do doby vhodné pro výsadbu zcela zdarma.

Ekonomická analýza pěstitelského záměru – individuální konzultace, představení RRD, možnosti zhodnocení RRD – VAŠE VIZE!

Odborná typologie vhodnosti pozemku pro pěstování topolů a vrb.

Odborný dohled nad přípravou pozemku před samotnou výsadbou.

Kontrolní činnost, vyhodnocování stavu růstu porostu s kontrolou stavu rostlin.

Sklizeň porostů rychle rostoucích dřevin při kterém je možné zajistit i odbyt dřevní hmoty.

topoly

Topoly po sklizni.

Provádíme likvidace starých dřevin.

Provádíme odborné prořezávky stromů.

Naše zkušenosti jsou nejenom ve státním sektoru, jako jsou například obce, základní a mateřské školy, ale i v soukromém sektoru, okolí rodinných domků, zahrádky, zahrady, pole a další.

Více informací o námi nabízených službách na tel. 739479693 nebo na info@kondra.cz.

www.kondra.cz © 2016