www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Vrbové stavby – stavby z vrbového proutí

 

vrbove-igloo

Realizujeme výsadbu živých i neživých proutěných staveb, jako jsou například iglú, tunely, bludiště, ploty, oblouky, týpí hatě a jiné okrasné nebo konstrukční prvky – reálné ukázky jsou zde fotogalerie. Působíme po celé ČR i v zahraničí – telefon 739 479 693.

vrbovy-domecek

Vrbové iglú

Hlavní výhodou vrbových staveb je naprosté odlišení se od ostatních. Vy si vybíráte druh, velikost a výplet. Vrbová stavba je realizovaná přesně dle Vašich požadavků včetně ceny. Ceny vrbových staveb (iglú, týpí) začínají už od 6000,-Kč za malou vrbovou stavbu. Cena za tunel je od 2000,-Kč za běžný metr podle velikosti a výpletu. Ploty od 800,- Kč za běžný metr podle velikosti a výpletu. V ceně je vybraný sadební materiál a práce. Přesná cena je vždy tvořena dle poptávky klienta a je konečná. Ceny jsou bez dopravy. Doprava je účtována z rozvozových míst dle místa realizace. Rozvozová místa jsou z Kladna, Plzně a Ostravy za 7,-Kč/km.

vrbovy-tunel

Vrbový tunel

Vrbové stavby vysazujeme vždy v období jara a podzimu a to v závislosti na počasí, tak, aby byla zajištěná správná příprava prutů, jejich výsadba a následné zakořenění.

Naší hlavní výhodou oproti konkurenčním firmám, kterou používáme při přípravách a realizacích vrbových staveb, je dlouhodobá zkušenost v oblasti pěstování a rozvoje rychle rostoucích dřevin, kde každoročně vysazujeme několik desítek tisíc stromů vrb a topolů.

Každoročně vysazujeme vrbové stavby nejenom v prostorách mateřských škol a jiných školních zařízení, ale i v soukromých zahradách, obecních pozemcích či jiných veřejných zákoutí. 

Pro tyto účely používáme výhradně vrbové pruty pocházející ze soukromé a registrované plantáže v České republice. Pruty pochází ze speciálně vyšlechtěné vrby, která je pěstována pro účely sloužící k výstavbě proutěných staveb, čímž je zajištěna jejich ujímavost a bujný růst při správném načasování výsadby.

zivi-plot

Vrbový plot

Splňujeme veškerou odbornou způsobilost potřebnou k realizaci vrbových staveb, včetně zákonných norem. Na základě toho předáváme klientům po samotné výsadbě potřebné dokumenty.

Příklady využití proutěných staveb:

Proutěné stavby jsou zejména vhodné na veřejných prostranstvích, kde mohou zajistit využití veřejných ploch pro obyvatele. Mohou to být městské parky, volná prostranství mezi domy a jejich zákoutí nebo dětská hřiště. Je možné jimi také opticky oddělovat jednotlivé bloky domů nebo silnice od obytných částí. Zmírňovat sílu větru, zachycovat prach či nadměrný hluk. Provádíme ochranu proti erozi – haťování svahů a břehů.

Pomocí proutěných staveb si můžete zajistit soukromý na svém pozemku (ploty). Určité typy staveb mohou v horkých měsících chránit před slunečními paprsky a sloužit jako příjemné relaxační místo s čistě přírodní atmosférou. Školy, školky, jesle, ale i jiná mimoškolní zařízení pro děti a mládež, si s jejich pomocí mohou vytvořit příjemné a hlavně stoprocentně přírodní zákoutí pro děti.vrbovy-tunel

zivy-plot

Živí plot z vrbových prutů

Majitelé firem si mohou těmito stavbami vyplnit okolí sídla firmy, nebo výrobního provozu. Použít vrbovou stavbu je vhodné zejména tam, kde vznikají esteticky nevzhledná zákoutí nebo prostory. Nebo je v okolí výrobního procesu zvýšený výskyt hluku, prachu nebo zápachu.

Zoologické zahrady mohou využít vrbové stavby a vrby nejenom jako okrasný prvek nebo prolézačky pro děti, ale i jako krmníky pro zvířata.

Filmová studia mohou využit naše stavby jako kulisy do dobových filmů, které vytváříme přímo na jednotlivý projekt.

prouteny-plot

Vrbový plot s neživých prutů

Před finální realizací vrbových staveb provádíme také konzultační činnosti spojené s obhlídkou místa, kde si poslechneme Vaší vizi ohledně typu, velikosti a místa vrbové stavby. Dále provádíme kontrolu místa určeného pro vrbovou stavbu, abychom se přesvědčili, že je podklad i místo pro samotnou výsadbu vrby vhodné.

Provádíme odborné poradenství spojené s realizací vrbových staveb (zahrady, dětská hřiště, veřejná prostranství atd.). Nabízíme workshopy a to nejen ve spojení s výsadbou vrbových staveb, ale i například Velikonoční pletení pomlázek (Projektové dny).

Neprovádíme pouze údržbu vrbových staveb a jejího okolí, ale i v jiných soukromých a veřejných prostorách, například zástřih plotů, stromů, sekaní trávy, vyžínání, pletí a mnoho dalších činností spojené s péčí o zahradu a jejího okolí, ale i dalších veřejných prostranství.

Provádíme závlahy vrbových staveb.

Pokud jsme ve Vás probudili zájem o využití vrby jako konstrukčně okrasného prvku, potom nás neváhejte kontaktovat zde a informujte se o možnostech realizace a ceně.

plot-z-vrbovych-prutuondrejkondvarvrbove-iglu

Reference:

Město Spišská Nová Ves, Mateřská škola Lány, Základní škola a Mateřská škola Na Dlouhém Lánu, Praha 6, Mateřská škola Březina, Mateřská škola Exilu – Ostrava Poruba, Základní škola Skuhrov, Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Mateřská škola Český Krumlov, Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, obecní park Cehnice, Město Stod, Mateřská škola Doubravčice, CHKO Blansko, Základní škola Bochoř, Soukromá mateřská škola Plzeň – Koterov, Mateřská škola Hellichova – Praha 1-Malá Strana a spousty další živých a neživých okrasně – konstrukčních prvků.

 

vrbové stavby

www.kondra.cz © 2016