www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Vrbové stavby – stavby z vrbového proutí

Realizujeme výsadbu živých i neživých proutěných staveb, jako jsou například iglú, tunely, bludiště, ploty, oblouky, týpí hatě a jiné okrasné nebo konstrukční prvky.

Hlavní výhodou vrbových staveb je naprosté odlišení se od ostatních. Vy si vybíráte druh, velikost a výplet. Vrbová stavba je realizovaná přesně dle Vašich požadavků včetně ceny.

Naší hlavní výhodou oproti konkurenčním firmám, kterou používáme při přípravách a realizacích vrbových staveb, je dlouhodobá zkušenost v oblasti pěstování a rozvoje rychle rostoucích dřevin, kde každoročně vysazujeme několik desítek tisíc stromů vrb a topolů.

Pro tyto účely používáme výhradně vrbové pruty pocházející z naší a registrované plantáže. Pruty pochází ze speciálně vyšlechtěné vrby, která je pěstována pro účely sloužící k výstavbě proutěných staveb, čímž je zajištěna jejich ujímavost a bujný růst při správném načasování výsadby.

Příklady využití proutěných staveb:

Proutěné stavby jsou zejména vhodné na veřejných prostranstvích, kde mohou zajistit využití veřejných ploch pro obyvatele. Mohou to být městské parky, volná prostranství mezi domy a jejich zákoutí nebo dětská hřiště. Je možné jimi také opticky oddělovat jednotlivé bloky domů nebo silnice od obytných částí. Zmírňovat sílu větru, zachycovat prach či nadměrný hluk.

Pomocí proutěných staveb si můžete zajistit soukromý na svém pozemku (ploty). Určité typy staveb mohou v horkých měsících chránit před slunečními paprsky a sloužit jako příjemné relaxační místo s čistě přírodní atmosférou.

Školy, školky, jesle, ale i jiná mimoškolní zařízení pro děti a mládež, si s jejich pomocí mohou vytvořit příjemné a hlavně stoprocentně přírodní zákoutí pro děti.

Majitelé firem si mohou těmito stavbami vyplnit okolí sídla firmy, nebo výrobního provozu. Použít vrbovou stavbu je vhodné zejména tam, kde vznikají esteticky nevzhledná zákoutí nebo prostory. Nebo je v okolí výrobního procesu zvýšený výskyt hluku, prachu nebo zápachu.

Před finální realizací vrbových staveb provádíme také konzultační činnosti spojené s obhlídkou místa, kde si poslechneme Vaší vizi ohledně typu, velikosti a místa vrbové stavby. Dále provádíme kontrolu místa určeného pro vrbovou stavbu, abychom se přesvědčili, že je podklad i místo pro samotnou výsadbu vrby vhodné.

Můžete navštívit stránku fotogalerie, kde se můžete inspirovat základními tvary živých vrbových staveb.

Provádíme odborné poradenství spojené s realizací vrbových staveb (zahrady, dětská hřiště, veřejná prostranství atd.).

Neprovádíme pouze údržbu vrbových staveb a jejího okolí, ale i v jiných soukromých a veřejných prostorách, například zástřih plotů, stromů, sekaní trávy, vyžínání, pletí a mnoho dalších činností spojené s péčí o zahradu a jejího okolí, ale i dalších veřejných prostranství.

Každoročně vysazujeme vrbové stavby nejenom v prostorách mateřských škol a jiných školních zařízení, ale i v soukromých zahradách, obecních pozemcích či jiných veřejných zákoutí.

Vrbové stavby vysazujeme vždy v období jara a podzimu v závislosti na počasí.

Pokud jsme ve Vás probudili zájem o využití vrby jako konstrukčně okrasného prvku, potom nás neváhejte kontaktovat zde a informujte se o možnostech realizace a ceně.

Kde jsme taky realizovali.

Například: Základní škola a Mateřská škola, Na Dlouhém Lánu, Praha 6, Mateřská škola Březina, Mateřská škola Exilu – Ostrava Poruba, Základní škola Skuhrov, Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Mateřská škola Český Krumlov a další.

 

Jako živí okrasný prvek nabízíme k prodeji sazenice dnes již vzácného Topolu černého, který nemusí vynikat jenom ve volné přírodě, ale i ve Vaší zahradě.

 

www.kondra.cz © 2016