www.kondra.cz

Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.

Vrbové stavby – stavby z vrbového proutí

willow-constructions

Realizujeme výsadbu živých i neživých proutěných staveb, jako jsou například iglú, tunely, bludiště, ploty, oblouky, týpí hatě a jiné okrasné nebo konstrukční prvky – reálné příklady a ukázky jsou zde fotogalerie. Působíme po celé ČR a zahraničí – telefon 739 479 693.

vrbovestavby

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín – tři měsíce po výsadbě.

Hlavní výhodou vrbových staveb je naprosté odlišení se od ostatních. Vy si vybíráte druh, velikost a výplet. Vrbová stavba je realizovaná přesně dle Vašich požadavků včetně ceny. Ceny vrbových staveb (iglú, týpí) začínají už od 6000,-Kč za malou stavbu s jednoduchým výpletem. Cena za tunel je 1000 – 2000,-Kč za běžný metr podle velikosti a výpletu. Ploty od 400,- Kč za běžný metr podle velikosti a výpletu. V ceně je vybraný sadební materiál a práce. Ceny jsou bez dopravy. Doprava je účtována z rozvozových míst dle místa realizace. Rozvozová místa jsou Kladno, Plzeň, Ostrava. Cena je 7,-Kč/km.

Vrbové stavby vysazujeme vždy v období jara a podzimu a to v závislosti na počasí, tak, aby byla zajištěná správná příprava prutů, jejich výsadba a následné zakořenění.

Naší hlavní výhodou oproti konkurenčním firmám, kterou používáme při přípravách a realizacích vrbových staveb, je dlouhodobá zkušenost v oblasti pěstování a rozvoje rychle rostoucích dřevin, kde každoročně vysazujeme několik desítek tisíc stromů vrb a topolů.

Každoročně vysazujeme vrbové stavby nejenom v prostorách mateřských škol a jiných školních zařízení, ale i v soukromých zahradách, obecních pozemcích či jiných veřejných zákoutí.

Pro tyto účely používáme výhradně vrbové pruty pocházející z naší a registrované plantáže. Pruty pochází ze speciálně vyšlechtěné vrby, která je pěstována pro účely sloužící k výstavbě proutěných staveb, čímž je zajištěna jejich ujímavost a bujný růst při správném načasování výsadby.

kondra.cz - vrbové pruty

Naše vrby

Splňujeme veškerou odbornou způsobilost ohledně výsadby vrbových staveb, včetně zákonné normy o uvádění do oběhu osiva sadby pěstovaných rostlin. Klientům předáváme doklady spojené s výsadbou vrbových staveb a jejich následnou péčí.

Příklady využití proutěných staveb:

Proutěné stavby jsou zejména vhodné na veřejných prostranstvích, kde mohou zajistit využití veřejných ploch pro obyvatele. Mohou to být městské parky, volná prostranství mezi domy a jejich zákoutí nebo dětská hřiště. Je možné jimi také opticky oddělovat jednotlivé bloky domů nebo silnice od obytných částí. Zmírňovat sílu větru, zachycovat prach či nadměrný hluk.

vrbovy-vypletvrbove-pruty

Pomocí proutěných staveb si můžete zajistit soukromý na svém pozemku (ploty). Určité typy staveb mohou v horkých měsících chránit před slunečními paprsky a sloužit jako příjemné relaxační místo s čistě přírodní atmosférou. Školy, školky, jesle, ale i jiná mimoškolní zařízení pro děti a mládež, si s jejich pomocí mohou vytvořit příjemné a hlavně stoprocentně přírodní zákoutí pro děti.

vrbova-stavba

Vrbová stavba 3 měsíce po realizaci.

Majitelé firem si mohou těmito stavbami vyplnit okolí sídla firmy, nebo výrobního provozu. Použít vrbovou stavbu je vhodné zejména tam, kde vznikají esteticky nevzhledná zákoutí nebo prostory. Nebo je v okolí výrobního procesu zvýšený výskyt hluku, prachu nebo zápachu.

Zoologické zahrady mohou využít vrbové stavby a vrby nejenom jako okrasný prvek nebo prolézačky pro děti, ale i jako krmníky pro zvířata.

stavba-z-vrbyvrbove-stavby

Před finální realizací vrbových staveb provádíme také konzultační činnosti spojené s obhlídkou místa, kde si poslechneme Vaší vizi ohledně typu, velikosti a místa vrbové stavby. Dále provádíme kontrolu místa určeného pro vrbovou stavbu, abychom se přesvědčili, že je podklad i místo pro samotnou výsadbu vrby vhodné.

Provádíme odborné poradenství spojené s realizací vrbových staveb (zahrady, dětská hřiště, veřejná prostranství atd.).

Neprovádíme pouze údržbu vrbových staveb a jejího okolí, ale i v jiných soukromých a veřejných prostorách, například zástřih plotů, stromů, sekaní trávy, vyžínání, pletí a mnoho dalších činností spojené s péčí o zahradu a jejího okolí, ale i dalších veřejných prostranství.

Pokud jsme ve Vás probudili zájem o využití vrby jako konstrukčně okrasného prvku, potom nás neváhejte kontaktovat zde a informujte se o možnostech realizace a ceně.

Kde jsme taky realizovali.

Například: Základní škola a Mateřská škola Na Dlouhém Lánu, Praha 6, Mateřská škola Březina, Mateřská škola Exilu – Ostrava Poruba, Základní škola Skuhrov, Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Mateřská škola Český Krumlov, Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, obecní park Cehnice a další.

 

 

www.kondra.cz © 2016