Prodej Rychle rostoucích dřevin


 

Vítejte na našich stránkách zabývajících se prodejem, pěstováním a rozvojem rychle rostoucích dřevin.

Tímto oborem se zabýváme již několik let. Prodáváme kvalitní sadbu se všemi potřebnými dokumenty, pomáháme při přípravách před založením plantáže rychle rostoucích dřevin, provádíme výsadbu, následnou péči a sklizeň.

Chcete si vybudovat nezávislost od zvyšování cen všech surovin? Vypěstujte si vlastní les.

 

Co jsou rychle rostoucí dřeviny?

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích jsou druhem zemědělské kultury a řadí se mezi kulturu trvalou jakou například vinice, chmelnice, ovocný sad a další.

Jedná se o dlouhodobou investici s jistou návratností Vašich investovaných peněz, každoročním nárůstem zisku a statní podpory v podobě dotací.

Jaké jsou hlavní výhody související s pěstováním rychle rostoucích topolů a vrb?

Získání velkého množství dřevní hmoty za daleko kratší dobu oproti jiným dřevinám.

Obnovení růstu po každé sklizni. V praxi se jedná o jednu investici do sadby oproti jiným plodinám a dokonce každou sklizeň zrychluje a zesiluje, tudíž navyšuje dřevní hmotu.

Nemusíte sklízet každý rok, což znamená oproti jiným plodinám, kde je nutná každoroční sklizeň, že rychle rostoucí dřeviny mohou růst dál a to až po dobu danou zákonem a Vy si tak můžete dřevní hmotu zobchodovat podle svého a za daleko příznivějších podmínek, než třeba zrovna nabízí výkupní cena.

Vlastní palivové dřevo, které nemusíte nikde nakupovat a prostě si ho podle potřeby sklidíte, vysušíte a můžete topit a hlavně víte čím.

Další výhodou pěstovaní rychle rostoucích dřevin spočívá ve zhodnocováním Vašeho pozemku, na kterém budete hospodařit Vy a jeho hodnota se bude pouze zvyšovat.

Důležité je, že se jedná o cílené pěstování dřevin za účelem energetického využití a tudíž spadá do kategorie 1., která se dále rozlišuje podle způsobu využití a označuje se O1. Vždy se jedná o to nejkvalitnější což je důležité nejen pro ekologii, ale i pro možnost získání dotace na nový kotel, případě pro topení v nových zplynovacích kotlích.

Jelikož jsou topoly a vrby stromy, tak mají samozřejmě spoustu přirozených vlastností prospěšných nejen člověku, ale i přírodě, na kterých se můžete výsadbou a dlouhodobým pěstováním rychle rostoucích dřevin osobně podílet.

Co nabízíme?

Jelikož máme v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin několikaleté praktické zkušenosti a jsme ti, kdo se specializují nejenom na základní teoretickou přípravu pěstitelského záměru, ale i jeho praktické provedení.

Nabízíme Vám tímto naše služby spočívající v konzultaci Vašeho pěstitelského záměru, výběru lokality a přípravu pozemku, výběru a prodeje kvalitního sadebního materiálu rychle rostoucího topolu a vrby, výsadby Vámi zakoupeného sadebního materiálu, údržby vysazených stromů, sklizní a zajištění odbytu dřevní hmoty.

Dále nabízíme vypracování pěstebního plánu výsadby rychle rostoucích dřevin. Součástí plánu je přesné určení množství vysazovaných jedinců na Vámi zvolené lokalitě a druh, orientační výpočet výstupních hodnot za pěstitelské období a prohlídka již vysazených plantáží a to různých lokalitách.

V posledních letech jsme prováděly výsadbu na pozemcích o velikosti více jak 50 hektarů s množstvím živých stromů cca. 500 000. Na těchto pozemcích provádíme pravidelné údržby, sklizně a zajišťujeme odbyt dřevní hmoty.

Pro urychlení Vaší poptávky prosíme volat na +420 739479693 nebo můžete využit poptávkový formulář, kde Vám odpovíme do následujícího pracovního dne. 

  Informace o námi nabízeném sortimentu naleznete zde.

  • Pro účely prodeje sadebního materiálu jsme jako dodavatelé registrování u ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
  • Jsme členy Českého svazu ochránců přírody.
  • Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
  • Osvědčení
  • Certifikace
  • Pojištění odpovědnosti na 5 milionů.
  • Spolupracujeme s Lesy ČR.

  Facebook

  Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.