Náš sortiment topolů (Populus) a vrb (Salix)

Nabídka topolů (Populus):

 • Populus nigra (topol černý)
 • Populus nigra x maximowiczii (kříženec topolu černého a Maximowičova)
 • Populus trichocarpa x koreana (kříženec topolu chlupatoplodého a korejského)
 • Populus maximowiczii x berolinensis (kříženec topolu Maximowičova a berlínského)
 • Populus nigra x simonii (kříženec topolu černého a Simonova)
 • Populus maximowiczii x crichocarpa (kříženec topolu Maximowičova a chlupatoplodého)
 • Populus deltoides x nigra (kříženec topolu bavlníkového a černého)

Nabídka vrb (Salix)

 • Salix alba (vrba bílá)
 • Salix viminalis (vrba košíkářská)
 • Salix xargentinensis (vrba argentinská)
 • Salix daphnoides (vrba lýkovcová)
 • Salix x fragilis (vrba křehká)
 • Salix x rubens (vrba červenavá – kříženec vrby bílé a křehké)
 • Salix x smithiana (vrba Smithova – kříženec vrby jívy a košíkářské)

Uvedené druhy a kříženci jsou pěstovány na zvláště vhodné vybrané lokalitě pro daný sortiment. Reprodukční porost i sadební materiál z něj vyrobený splňuje všechny zákonem stanovené podmínky.

S veškerým sadebním materiálem dodáváme i zákonem stanovené dokumenty.

Naše nabídka sadebního materiálu  vychází z pečlivého výběru jednotlivých druhů a kříženců topolů a vrb s ohledem na jejich vhodnost pro pěstování v klimatických podmínkách České republiky.

Pro více informací můžete rovnou volat nebo využít poptávkový formulář.  Zavolat