Vrbové pruty-Vrbové proutí

Prodej vrbových prutů a vrbového proutí:

Nabízíme Vám vrbové proutí s několika druhů autochtonních (původních) a neautochtonních (nepůvodních) vrb. Například Vrba bílá (Salix alba), Vrba košíkářská (Salix viminalis), Vrba argentinská (Salix xargentinensis).

Vrbové proutí nabízíme v různých délkách, průměrech, barevném provedení.

Jelikož je vysazování nepůvodních druhů do volné přírody bez patřičného povolení zakázáno, nabízíme prodej prutů ve dvou provedení pro jejich využití.

S profesionálního hlediska nedodáváme vrbové pruty pro vrbové stavby těm, kteří neprokáží patřičnou odbornost.

Původní druhy – živé vrbové stavby.

Nepůvodní druhy – neživé vrbové stavby – ploty neživé, haťe, haťové výplety, rohože atd.

Více informací a objednávky na info@kondra.cz

nebo tel. 739 479 693.

Vrbové pruty dovezeme tam, kam budete potřebovat.

Doprava účtována dle místa dodání. Rozvozová místa jsou Kladno, Plzeň, Ostrava.

    Rychle rostoucí dřeviny, mohou být jistota investice do Vaší rodiny.