Zahrady vždy byly oázou klidu a odpočinku. Sloužily k pěstování bylin ovocných stromků či různých okrasných keřů či přírodních prvků. To vše platí i dnes. Přinášíme k Vám přírodu v podobě přírodních okrasných prvků (vrbových staveb). 

Vrbové stavby, vrbové iglú, vrbový tunel

Vrbové stavby v Terezíně

Realizujeme přírodní okrasné prvky z vrbového proutí (vrbové stavby) jako jsou domečky, iglú, chýše, týpí, tunely, bludiště, altány, ploty a spousty dalších tvarů dle Vaší fantazie a v různých barevných provedení.

Vrbové stavby, vrbové týpí

Vrbové teepee v Ostravě

Naše zkušenosti a odbornost s realizací vrbových staveb:

Jsme firma, která jako disponuje pouze odborníky na výsadbu vrbových staveb a jejich následnou péči. Řídíme se platnými zákony (MŽP, MZ) a platnými schválenými standardy péče o krajinu a přírodu (AOPK ČR). 

V této oblasti se pravidelně vzděláváme a to pouze u institucí k tomu určených, zakončené vždy zkouškou (SŠZP Klatovy, ČZA Mělník, Lesnická škola Šluknov, Arboristická akademie ČSOP.).

Pojištění odpovědnosti na 5 milionů.

Pro tyto účely používáme výhradně vrbové pruty pocházející z domácích (autochtonních) vrb, které jako jediné mohou být použity do volné krajiny bez patřičného povolení.

Spolupodílíme se na veřejných projektech, kde si nás najímají přední zahradnické a stavební firmy jako odborníky na vrbové stavby.

Vrbové stavby, vrbové iglú, vrbový tunel

Každoročně vysazujeme vrbové stavby nejenom v prostorách Mateřských škol jiných školských zařízení, ale i v soukromých zahradách, obecních pozemcích či jiných veřejných zákoutí.

                                       Výhody vrbových staveb:                                       

Hlavní výhodou vrbových staveb je naprosté odlišení se od ostatních. Vy si vybíráte druh, velikost a výplet. Vrbová stavba je realizovaná přesně dle Vašich požadavků včetně ceny.

Využití vrbových staveb:

Školy, školky, jesle, ale i jiná mimoškolní zařízení pro děti a mládež, si s jejich pomocí mohou vytvořit příjemné a hlavně stoprocentně přírodní zákoutí a herní prvky.

Vrbové stavby, vrbový tunel

Vrbový tunel v Praze 1

Města a obce je mohou využít ve volných prostranství, jako parky nebo veřejná hřiště.

Je možné jimi opticky oddělovat jednotlivé bloky domů nebo silnice od obytných částí. Zmírňovat sílu větru, zachycovat prach či nadměrný hluk.

Pomocí vrbových staveb si můžete zajistit čistě přírodní okrasný prvek na svém pozemku, kde si můžete v klidu odpočinout a načerpat pozitivní energii.

Vrbové stavby, vrbových domeček

Vrbová stavba pro děti na chatě

Určité typy staveb mohou v horkých měsících chránit před slunečními paprsky a sloužit jako příjemné relaxační místo s čistě přírodní atmosférou.

Vrbové stavby, vrbové zastínění

Vrbové zastínění dětského pískoviště v Praze 1

Zoologické zahrady mohou využít vrbové stavby a vrby nejenom jako okrasný prvek nebo prolézačky pro děti, ale i jako krmníky pro zvířata.

Pro zvířátka vytváříme různé prolézačky, bludiště a domečky kam se mohou schovávat, probíhat nebo odpočívat.

Filmová studia mohou využit naše stavby jako kulisy do dobových filmů, které vytváříme přímo na jednotlivý projekt.

Vrbové stavby - vrbová vesnice

Vrbová vesnička ve Všenorech


Majitelé firem si mohou těmito prvky vyplnit okolí sídla firmy, nebo výrobního provozu. Použít vrbovou stavbu je vhodné zejména tam, kde vznikají esteticky nevzhledná zákoutí nebo prostory. Nebo je v okolí výrobního procesu zvýšený výskyt hluku, prachu nebo zápach.

Služby spojené s realizací vrbových staveb:

Před finální realizací vrbových staveb nabízíme konzultační činnost spojené s obhlídkou místa, kde si poslechneme Vaší vizi ohledně typu, velikosti a místa vrbové stavby.

Dále provádíme kontrolu místa určeného pro vrbovou stavbu, abychom se přesvědčili, že je podklad i místo pro samotnou výsadbu vrby vhodné.

Provádíme odborné poradenství spojené s realizací vrbových staveb (výsadba a následná péče).

Spolu s výsadbou vrbových staveb nabízíme i polytechnické vzdělávání dětí – projektové dny.

Provádíme ekologické závlahy vrbových staveb, které pochází od Českého výrobce závlahových systémů.

Kdy realizujeme vrbové stavby?

Živé vrbové stavby vysazujeme vždy na jaře a na podzim a to kvůli přípravě sadebního materiálu, který lze připravovat pouze v době vegetačního klidu.

Pro více informací můžete rovnou volat, nebo můžete využít poptávkový formulář.    Zavolat